Ontslag voor een ambtenaar

Als u ambtenaar bent, dan gelden er bij ontslag andere regels dan voor ‘normale’ werknemers. Het verschil tussen een werknemer en een ambtenaar is dat een ambtenaar eenzijdig door de overheid (de werkgever) is aangesteld. Ook het ontslag wordt eenzijdig gegeven, dit wordt ook wel het ontslagbesluit genoemd. Voor een ambtenaar gelden er strenge regels. Zowel op het werk als in privétijd moet een ambtenaar zich voorbeeldig gedragen. Een strafrechtelijke veroordeling kan gevolgen hebben voor de aanstelling. Er kan met ontslag gedreigd worden of zelfs een ontslagbesluit genomen worden. Bent u ambtenaar in Leeuwarden of in de buurt van Leeuwarden? Neem dan een specialist op het gebied van ambtenarenrecht van Advocatenkantoor Leeuwarden in de arm die u alles vertelt over uw rechten en plichten.

Beoordelingen in het ambtenarenrecht

Als ambtenaar wordt u door uw werkgever door gesprekken en functioneringsverslagen beoordeeld. Deze beoordeling is een besluit, waar bezwaar en beroep tegen open staat. Vaak wordt een negatieve beoordeling in een later stadium, zoals in het geval van ontslag, tegen u gebruikt. Wacht niet te lang met het maken van bezwaar. Wij helpen u in de omgeving Leeuwarden graag met het maken van bezwaar. Neem contact op voor meer informatie over onze diensten of maak direct een afspraak.